ภาพข่าว
19/01/2558
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 9 ธันวาคม 2557  บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมกิจกรรม  200 คน ได้โลหิต 90,000 cc.