ภาพข่าว
19/01/2558
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 บริษัท ซี.พี.เจริญยนต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด จ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 9 ธันวาคม 2557  บริษัท ซี.พี.เจริญยนต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด จ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมบริจาค 124 คน โลหิต 47,900cc.