ภาพข่าว
19/01/2558
บริษัท อุดรภัทรมอเตอร์ จำกัด จ.อุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
บริษัท อุดรภัทรมอเตอร์ จำกัด จ.อุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมบริจาค 169 คน คิดเป็นปริมาณโลหิต 67,600 cc.