ภาพข่าว
19/01/2558
หจก.เถินจำเริญยนต์ จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
หจก.เถินจำเริญยนต์ จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมบริจาค 114 คน ได้โลหิต 35,000 cc.