ภาพข่าว
19/01/2558
หจก.สามมิตรยนต์ยโสธร จ.ยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
หจก.สามมิตรยนต์ยโสธร จ.ยโสธร  ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3  โดยมีผู้ร่วมจัดกิจกรรม 170 คน ได้โลหิต 59,500 cc.