ภาพข่าว
19/01/2558
หจก.พิษณุโลกศรีไทยเจริญมอเตอร์ จ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
หจก.พิษณุโลกศรีไทยเจริญมอเตอร์ จ.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม  175 คน 75,750cc.