ภาพข่าว
19/01/2558
บริษัท ภูเก็ต เอส.ที. จำกัด จ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
บริษัท ภูเก็ต เอส.ที. จำกัด จ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม  367 คน ได้โลหิต 165,150 cc.