ภาพข่าว
17/01/2558
บริษัท อิสเทิร์นฮอนด้า จำกัด จ.ชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
บริษัท อิสเทิร์นฮอนด้า จำกัด จ.ชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมบริจาค 392 คน ได้ปริมาณโลหิต 117,950 cc.