ภาพข่าว
17/01/2558
บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จ.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จ.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมกิจกรรม   155 คน 54,250 cc.