ภาพข่าว
17/01/2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จ.ชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จ.ชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 220 คน 88,000cc.