ภาพข่าว
16/01/2558
บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์(1999)จำกัด จ.สุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์(1999)จำกัด จ.สุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 79 คน ได้โลหิต 35,550 cc.