ภาพข่าว
16/01/2558
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 หจก. ณรงค์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จ.สระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 3 ธันวาคม 2557  หจก. ณรงค์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จ.สระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีสมาชิกร่วมบริจาค 59 คน ไดโลหิต 23,600 cc.