ภาพข่าว
16/01/2558
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด จ.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด จ.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมบริจาค 69 คน ได้ปริมาณโลหิต 26,200 cc.