ภาพข่าว
16/01/2558
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 หจก.อีฮงฮอนด้ามอเตอร์ไบค์ จ.มหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
วันที่ 3 ธันวาคม 2557  หจก.อีฮงฮอนด้ามอเตอร์ไบค์ จ.มหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู็ร่วมบริจาค 80 คน ได้โลหิต 32,000 cc.