ภาพข่าว
25/12/2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 บริษัท ฮอนด้าสินธานีพะเยา จำกัด จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3
บริษัท ฮอนด้าสินธานีพะเยา จำกัด จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่3 โดยมีผู้ร่วมบริจาค 44 คน 15,000 cc.