ภาพข่าว
12/12/2557
บริษัทกรีนวิง เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่ 3
บริษัทกรีนวิง เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557