ภาพข่าว
12/12/2557
บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีผู้ร่วมเข้าบริจาคโลหิต จำนวน 100 คน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557