ภาพข่าว
28/11/2557
หจก.ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา มอบรถWave110i ให้กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
หจก.ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา มอบรถWave110i ให้กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานกาชาดของจังหวัด 2557 ซึ่งจัดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดในวันที่ 3-12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา