ภาพข่าว
27/11/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตาวันลิสซิ่ง จังหวัดมหาสารคาม มอบอาคารศูนย์ภาษา ให้กับโรงเรียบบ้านวังแสง จังหวัดมหาสารคาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตาวันลิสซิ่ง จังหวัดมหาสารคาม มอบอาคารศูนย์ภาษา มอบคอมพิวเตอร์ และพันธุ์ไม้ ให้กับโรงเรียบบ้านวังแสง จังหวัดมหาสารคาม