ภาพข่าว
27/11/2557
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย มอบชุดอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียน
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด จังหวัดเชียงราย มอบชุดอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และคอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557