ภาพข่าว
27/11/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จังหวัดหนองบัวลำภู มอบทุนสนับสนุนทุนการแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 10

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จังหวัดหนองบัวลำภู มอบทุนสนับสนุนทุนการแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 10  ให้กับ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู มูลค่า 20,000 บาท