ภาพข่าว
27/11/2557
บริษัท ที.โอ.เอช. จำกัด จังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนทุนการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 17
บริษัท ที.โอ.เอช. จำกัด จังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนทุนการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 17 ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย และ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เพื่อนำไปพัฒนารถประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งทำการแข่งขัน ที่จังหวัดนครปฐม