ภาพข่าว
27/11/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจพลยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจพลยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557