ภาพข่าว
27/11/2557
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอุปกรณ์กีฬา

 

บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดสามัคยาราม จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557