ภาพข่าว
28/10/2557
วันที่13-14 กันยายน หจก.ฮอนด้ากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ร่วมแข่งขันวิ่ง31ขา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า สามัคคี
วันที่13-14 กันยายน หจก.ฮอนด้ากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ร่วมแข่งขันวิ่ง31ขา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า สามัคคี ในรอบภูมิภาคของโซนภาคกลางซึ่งจัดแข่งขันที่สนามกีฬาหัวหมาก