ภาพข่าว
22/10/2557
14 กันยายน 2557บริษัท สุทธิยนต์ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการแข่งขันวิ่ง 31ขา สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้าสามัคคี
14 กันยายน 2557บริษัท สุทธิยนต์ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการแข่งขันวิ่ง 31ขา สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้าสามัคคี เพื่อคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันรอบภูมิภาคซึ่งมีโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นและโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองร่วมแข่งขัน โดยโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นได้เข้าไปแข่งขันรอบภูมิภาค ซึ่งร้านได้สนับสนุนด้วย