ภาพข่าว
10/09/2557
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬา
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557