ภาพข่าว
10/09/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด ให้กับโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557