ภาพข่าว
22/08/2557
บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย
บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 87 คน จำนวน 30,450 ซีซี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557