ภาพข่าว
22/08/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงชัยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย มีผู้ร่วมสนใจกิจกรรม จำนวน 41 คน จำนวน 16,400 ซีซี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557