ภาพข่าว
22/08/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ศิริยนต์วัฒนา จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ศิริยนต์วัฒนา จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน จำนวน 28,000 ซีซี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557