ภาพข่าว
22/08/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สหายยนต์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สหายยนต์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 410 คน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557