ภาพข่าว
22/08/2557
บริษัท ชัยสวัสดิ์มอเตอร์ไบค์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย
บริษัท ชัยสวัสดิ์มอเตอร์ไบค์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557