ภาพข่าว
25/06/2557
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ มอบหมวกกันนิรภัยให้กับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 ใบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557