ภาพข่าว
25/06/2557
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดโทเอก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 และโรงเรียน บ้านคลองแคว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 จำนวน 2 โรงเรียน