ภาพข่าว
19/05/2557
บริษัท ฮอนด้าอ้อมน้อย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จ.สมุทรสาคร มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท ฮอนด้าอ้อมน้อย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จ.สมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท เอ. พี. ฮอนด้า จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง มูลค่ารวม 242,620 บาท ให้กับโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฏร์รังสรรค์) ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2557