ภาพข่าว
14/05/2557
บริษัท เอส.ซี. เอ็น. มอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร มอบป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
บริษัท เอส.ซี. เอ็น. มอเตอร์เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร มอบป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับ สภ.ลานกระบือ และ สภ.ไทรงาม จำนวน 40 ป้าย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557