ภาพข่าว
14/05/2557
บริษัท พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัย มอบทุนการศึกษา
บริษัท พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัย มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดท่าขาม โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง และโรงเรียนบ้านท่าเรือ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557