ภาพข่าว
14/05/2557
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โครงการ ทำดีเพื่อน้อง ให้กับโรงเรียนวัดท่าขาม โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง และโรงเรียนบ้านท่าเรือ จังหวัดเพชรบุรี
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โครงการ ทำดีเพื่อน้อง ให้กับโรงเรียนวัดท่าขาม มอบเครื่องทำน้ำเย็น และระบบไฟฟ้า และชุดอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง มอบเล้าไก่ และไก่ไข่ ปรับปรุงห้องสมุด และทาสีโรงอาหาร มอบชุดอุปกรณ์การศึกษา และโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบเครื่องปั้มน้ำ และชุดอุปกรณ์การศึกษา จังหวัดเพชรบุรี เมือวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2557