ภาพข่าว
21/04/2557
หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพัน
หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 200 คน โดยมอบร่มให้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557