ภาพข่าว
10/04/2557
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 38 ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 38  ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้จำนวนโลหิตจากพนักงาน เอ.พี. ฮอนด้าและผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งสิ้น จำนวน 120 ถุง คิดเป็นโลหิตประมาณ 42,000 ซีซี

            เอ.พี. ฮอนด้า ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องปีละ 4 ครั้ง มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี เพื่อส่งมอบโลหิตให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเครือข่ายของสภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อตอบสนองนโยบาย “เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย”