ภาพข่าว
17/02/2557
บริษัท พี.พี.มอเตอร์เวย์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และมอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว
บริษัท พี.พี.มอเตอร์เวย์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และมอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อไว้ใช้สำหรับการเรียนการสอน