ภาพข่าว
03/02/2557
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557