ภาพข่าว
29/01/2557
หจก.เดชากลการบ้านนา ร่วมกับกาชาดจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เอ.พี.ออนด้าเพื่อสังคมไทย
หจก.เดชากลการบ้านนา ร่วมกับกาชาดจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เอ.พี.ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2556 โดยมอบเสื้อให้ผู้ร่วมบริจาคโลหิต 128 ท่าน