ภาพข่าว
29/01/2557
หจก.กิจชัยฮอนด้า ร่วมกับกาชาด จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเอ.พี.ออนด้าเพื่อสังคมไทย
หจก.กิจชัยฮอนด้า ร่วมกับกาชาด จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เอ.พี.ออนด้าเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่11 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 58 ท่าน