ภาพข่าว
29/01/2557
หจก.ชูโชคชัย 1992 ร่วมกับสภากาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เอ.พี.ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เอ.พี.ฮอนด้าเพื่อสังคมไทย ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 80 คน โดยมอบเสื้อโปโลให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556