ภาพข่าว
23/01/2557
หจก.ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดนครราชสีมา
หจก.ซ้งเกษตรยนต์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับกาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต เป็นเสื้อโปโลสีส้ม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556