ภาพข่าว
23/01/2557
หจก.เถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
หจก.เถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง มอบผ้าห่ม จำนวน 400 ผืน