ภาพข่าว
15/01/2557
หจก. จงเกษมมอเตอร์น่าน จังหวัดน่าน ร่วมกับกาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

หจก. จงเกษมมอเตอร์น่าน จังหวัดน่าน ร่วมกับกาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 258  คน โดยมอบเสื้อโปโลให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556