ภาพข่าว
15/01/2557
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับกาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับกาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 79 คน โดยมอบเสื้อโปโลให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556